Dansk i grundforløbet

Arbejdsopgaver til DANSK I GRUNDFORLØBET

Via denne side er der adgang til i alt 75 opgaver, der knytter sig til de forskellige
kapitler i Dansk i grundforløbet. Forslagene til arbejdsopgaver følger kapitelinddelingen i Dansk i grundforløbet, således at arbejdsopgaver med betegnelsen 1 henviser til grundbogens kapitel 1 osv.

Herudover henvises til underafsnittene i de enkelte kapitler, således at opgave 1.1. knytter sig til 1. kapitels første afsnit osv.

Opgaverne i de enkelte kapitler fokuserer på at indlære og anvende nogle af de centrale begreber i kapitlet. Det er naturligvis ikke nødvendigt at gennemgå samtlige opgaver inden for hvert kapitel for at indlære kapitlets begreber eller tilegne sig dets metoder.

Nogle af opgaverne er overvejende analytiske, mens andre er af mere kreativ og igangsættende karakter. Der er derfor også ganske stor forskel på, hvor vanskelige de enkelte opgaver er.

Arbejdsopgaverne er udformet, så de enten kan løses individuelt eller i grupper.
Opgaverne er bygget op over en nogenlunde fast model: En præsentation af indholdet i og formålet med opgaven, konkrete forslag til arbejdsopgaver og en gengivelse af de tekster eller citater, der er udgangspunkt for opgaven.

Det eneste afsnit, der afviger fra denne model, er afsnit 15, der beskæftiger sig med skriftlig tekstproduktion. Dette afsnit indledes (i opgave 15.0.) med nogle mere generelle betragtninger i forbindelse med de efterfølgende opgaver i skriftlig fremstilling (15.1.-15.5.). I disse opgaver lægges der op til at indøve de vigtigste af de kompetencer, der knytter sig til skriftlig dansk i de gymnasiale uddannelser. Opgaverne har et omfang svarende til 25 elevtimer.

Alle filerne er i pdf-format.

1. Dansk i gymnasiet
1.1. Danskfagets formål og indhold
1.2. Test i litterær dannelse
1.3. Dansk og de taksonomiske niveauer

2. Forberedelse til dansk
2.1. Hvordan forbereder man sig til en dansktime
2.2. Model for hjemmeforberedelse

3. Kommunikation og kommunikationsanalyse
3.1. Skriftlig, billedlig og lydlig kommunikation
3.2. Introduktion til kommunikationsanalyse
3.3. Øvelse i kommunikationsanalyse

4. Tekst og genre
4.1. Tekst og genre
4.2. Fakta eller fiktion
4.3. Blandingsgenrer
4.4. Typer af faktatekster
4.5. De fiktive genrer

5. Analyse, fortolkning og vurdering
5.1. Analyse og fortolkning af fiktionstekster
5.2. Litterære analysemetoder
5.3. Litterær vurdering

6. Sprog og sprogbrug
6.1. Lyd og betydning
6.2. Denotation og konnotation
6.3. Sproglige delkoder
6.4. Sproglige delkoder - projekt
6.5. Forholdskommunikation og sproghandlinger
6.6. Mellem talesprog og skriftsprog
6.7. Fiktionens talesprog

7. Sproglig karakteristik
7.1. Sprog og stil
7.2. Sætningsbygning og marketingsdansk
7.3. Kancellistil og almindeligt, nutidigt skriftsprog
7.4. Sproget mellem journalistik og fortælling
7.5. Billedsprog i fakta- og fiktionstekster
7.6. Litterær stilanalyse
7.7. Sproglig karakteristik
7.8. Sproglige klicheer og litterær kvalitet

8. Faktatekster
8.1. Informerende faktatekster
8.2. Meningstilkendegivende faktatekster
8.3. Holdningspåvirkende faktatekster

9. Lyriske tekster
9.1. Introduktion til rim og rytme
9.2. Mere om rim og rytme
9.3. Sætningsbygning og ordvalg
9.4. Realplan og billedplan
9.5. Stil og stemning
9.6. Digtets forløb og komposition
9.7. Digtanalyse og fortolkning

10. Episke tekster
10.1. Plot og komposition
10.2. Typer af fortællere
10.3. Fortælleelementer og fortælletempo
10.4. Miljø- og personkarakteristik
10.5. Fortolkning og vurdering

11. Dramatiske tekster
11.1. Regi og replikker
11.2. Sproghandlinger i dramaet
11.3. Plot og dramaturgi
11.4. Miljø og personer
11.5. Tema og tolkning

12. Mundtlige tekster
12.1. Samtaleanalyse
12.2. Taleanalyse
12.3. Talesprog og kropssprog

13. Enkeltbilleder og seriebilleder
13.1. Typer af billeder
13.2. Motiv og komposition
13.3. Billedbeskrivelses grundbegreber
13.4. Analyse af reklamebilleder
13.5. Piktogrammet som kommunikationsform
13.6. Tegneserieanalyse
13.7. Tegneserien som propagandatekst

14. Levende billeder
14.1. Faktakoder og fiktionskoder
14.2. Typer af faktaprogrammer
14.3. Spillefilmens genrer
14.4. Plot og struktur
14.5. Scene og indstilling
14.6. Billedudsnit og personkarakteristik

15. Skriftlig tekstproduktion
15.0. Præsentation af øvelserne i skriftlig tekstproduktion
15.1. Anmeldelse
15.2. Kronik
15.3. Essay
15.4. Litterær artikel 1
15.5. Litterær artikel 2
15.6. Grammatik og sprogrigtighed

16. Mundtlig tekstproduktion
16.1. Fri fortællen
16.2. Overtalelsesøvelse
16.3. Talens mål og strategi

 

Luk vindue