• Køb bøger
Bestilling
Det er let at købe bøger hos Det ny Forlag.
Bestil bøger her.

Husk at udfylde samtlige punkter.
Især er det vigtigt at udfylde rubrikken med skolens EAN-nummer, idet dette er forudsætningen for at modtage eletroniske regninger.

Forsendelse
Bøger sendes per post overalt i Danmark.

Levering
Der kan normalt forventes en ekspeditionstid på 2-4 dage.

Restordre
Hvis de bestilte bøger ikke er på lager, vil de blive sat i restordre til levering hurtigst muligt.

Betaling
Ved salg af enkelteksemplarer til private fremsendes sammen med bøgerne en faktura og et indbetalingskort. Du kan herefter selv vælge, om du vil betale på posthuset eller via netbank.
Ved salg til skoler og andre offentlige institutioner fremsendes elektronisk regning samtidig med leveringen.

Returret
Bøger med fejl eller mangler returneres til forlaget, der hurtigst muligt fremsender erstatningseksemplarer.