• Udgivelser

Udgivelser
Det ny Forlag er et forholdsvis nyt forlag. Derfor er der foreløbig kun udgivet få titler, men på længere sigt er det intentionen at udgive undervisningsmateriale inden for alle ungdomsuddannelsernes fag. For eksempel:

Billedkunst
Biologi
Dansk
Design
Engelsk
Historie
Informatik
Mediefag
Oldtidskundskab
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Spansk
Tysk