• Nye udgivelser

Nye udgivelser
I 2019-2020 er udgivet:

Den moderne verden. Europæisk verdenshistorie 1750-1920
af Jonas Wolter

Med udgangspunkt i et indledende kapitel om det moderne som begreb beskrives i fem kapitler, hvordan det moderne samfund i Europa er opstået, og hvilke historiske faktorer der er baggrunden for det moderne samfund.

Kristendommen. Fra oldkirke til folkekirke
af Allan Poulsen

Bogen dækker undervisningen i kristendommen på gymnasiets C-niveau og indeholder 12 kapitler om kristendommens baggrund, historie og indhold og 12 kapitler med uddybninger og perspektiver samt 40 klassiske og aktuelle tekster i eksamenslængde.

Fra enevælde til folkestyre. Demokratiets udvikling i Danmark
af Dennis Lunding Nielsen

Bogen giver i seks kapitler og med et rigt udvalg af kildetekster og igangsættende arbejdsopgaver et indblik i debatten om det danske demokrati i årene 1800-1920.

Temaer og tendenser i ny dansk litteratur
et tekstudvalg ved Ole Ravn

Indeholder 30 tekster af nogle af de forfattere, der er slået igennem i løbet af de seneste fem år. Desuden indeholder bogen arbejdsopgaver og en efterskrift om temaer og tendenser i dansk litteratur 2014-2018.