• Nye udgivelser

Nye udgivelser
I 2017 er udgivet:

Byrumsdesign
af Line Højgaard Porse og Sune Porse Carlsen

Ny bog til Billedkunst, Design og Design og arkitektur.

Byrumsdesign er en grundbog, der giver mulighed for at arbejde teoretisk, analytisk og praktisk med byrum.

Grundbog til DANSK i grundforløbet
af Kate Marvig Ravn og Ole Ravn

En lettilgængelig og overskuelig grundbog til det forkortede grundforløb.

Bogens 11 kapitler gennemgår en række af de danskfaglige begreber, der danner grundlaget for danskundervisningen på stx. Til hvert kapitel er der tilknyttet opgaver, der

  • indøver konkrete færdigheder til analyse af tekster
  • fokuserer på elevernes umiddelbare oplevelse af teksterne
  • lægger op til elevernes kreativitet