• Det ny forlag
Velkommen til Det ny Forlag

Om forlaget
Det ny Forlag er et undervisningsforlag, der udelukkende udgiver materialer til ungdomsuddannelserne.

Forlagets udgivelsespolitik er styret af ønsket om at udgive undervisningsmaterialer, der kendetegnes af faglig soliditet, pædagogisk nytænkning, anvendelse af moderne læringsstrategier og formidlingsmæssig kreativitet.

Det ny Forlag er interesseret i at skabe det tættest mulige samarbejde mellem forfatter og forlag. Vi er derfor altid interesserede i at høre om ideer til nye undervisningsmaterialer — hvad enten der er tale om næsten færdige manuskripter eller mere skitseagtige udgivelsesideer.

Ejerforhold
Det ny Forlag er en enmandsejet virksomhed.

Historie
Det ny Forlag blev etableret den 1. april 2005, og den første udgivelse fra forlaget kom i juni 2008. Siden 2010 er der kommet udgivelser til fagene billedkunst, dansk, historie og mediefag.

Fremtid
Det ny Forlag satser på fremover at blive en central med- og modspiller for de gymnasiale uddannelsers lærere og elever.